Gollanmalar - OctaFX Turkmenistan - OctaFX Türkmenistan

“OctaFX” bilen “Autochartist Market Report” -y nädip ulanmaly
Gollanmalar

“OctaFX” bilen “Autochartist Market Report” -y nädip ulanmaly

“Autochartist Market Reports” iň meşhur söwda gurallaryndaky häzirki tendensiýalara anyk syn berýär. Her söwda sessiýasynyň başynda poçta gutyňyza gowşurylan hasabatlar haýsy söwdany indiki girmelidigiňizi ýa-da häzirki strategiýaňyzyň düzediş gerekdigini görkezip biler. Mundan başga-da, diagrammalary seljermekde ep-esli wagt tygşytlylygy üpjün edýär. Her bazar hasabaty üç esasy bölümden ybarat: