Hướng dẫn - OctaFX Vietnam - OctaFX Việt Nam

Cách sử dụng Báo cáo thị trường Autochartist với OctaFX
Hướng dẫn

Cách sử dụng Báo cáo thị trường Autochartist với OctaFX

Báo cáo Thị trường Autochartist cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về các xu hướng hiện tại trên hầu hết các công cụ giao dịch phổ biến. Được gửi đến hộp thư đến của bạn vào đầu mỗi phiên giao dịch, các báo cáo có thể gợi ý bạn nên nhập giao dịch nào tiếp theo hoặc liệu chiến lược hiện tại của bạn có cần điều chỉnh hay không. Hơn nữa, nó mang lại lợi ích tiết kiệm thời gian đáng kể trong việc phân tích các biểu đồ. Mỗi Báo cáo thị trường bao gồm ba phần chính: